• PS4 rekor kırmaya devam ediyor

  2 sene önce sat??a sunulan ve rekorlar k?rmay? ba?aran PlayStation 4 halen deliler gibi satmaya devam ediyor. Jpaon üreticisi Sony taraf?ndan geli?tirilen yeni nesil PlayStation’a...

 • Xbox One bu sefer PS4’ü geride bıraktı

  Neredeyse ayn? anda ç?k??lar?n? gerçekle?tiren ama ilk dönemde PS4’e oranla 100 dolar daha fazla bir etikete sahip olman?n yan? s?ra çözünürlük kalitesindeki dü?ü?le de geride...

 • PS4’e MP3 desteği geliyor

  Geride b?rakt???m?z senenin sonbahar aylar?nda sat??a sunulan PlayStation 4, tam kapasiteli özellikleriyle bizlerle bulu?mam??t?. Yeni nesil oyun konsolunun eksiklikleri her geçen dönem daha da fazla...

 • Sony, PS4 ile Çin pazarına giriyor

  2000 y?l?nda Çin hükümetinin getirmi? oldu?u yasakla birlikte ülkedeki PlayStation sat??lar? durdurulmu?tu. Çocuklar?n ve gençlerin ak?l sa?l???n? bozma tehlikesi bulunan PlayStation oyun konsollar?n?n ülke genelinde...

 • Yeni nesil konsollar ne kadar sattı?

  Yeni nesil konsollar 2014’e girmeden önce sat??a sunulmu?tu. ?ki konsol da çok iyi sat?? de?erleriyle birlikte piyasaya giri? yapt?ktan sonra stoklara yeti?emez hale kadar geldiler,...

 • Xbox One için EA’den itiraflar

  Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsollar, Xbox One ve PlayStation 4 uzun bir süredir tüm oyuncu kitlesi taraf?ndan bekleniyordu. ?ki...

 • PS4 fiyatları artıyor

  2014’e girmeden sat??a sunulan ve sat???n ilk saatinde tüm stoklar?n tükendi?i aç?klanan Sony PlayStation 4 için kullan?c?lar? üzen haberler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde geçti?imiz haftalarda...

 • PS4 Satış Rakamları

  Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsol PlayStation 4 sat?? rakamlar? için CES 2014’te Sony taraf?ndan resmi bir aç?klama geldi. Daha...

 • Yeni nesil konsollar kapış kapış

  Yeni nesil oyun konsollar?n?n sat??a ç?kmas?yla birlikte büyük bir ilgi görece?i bekleniyordu. Ancak bu denli sat?? de?erlerini yakalay?p tüm rezervleri bo?altaca??n? aç?kças? kimse tahmin etmiyordu....

 • PS4 için iddialı açıklamalar

  Uzun süredir beklemi? oldu?umuz PlayStation 4, 29 Kas?m tarihinde Amerika’da sat??a sunulmu?tu. Ülkemize de geçti?imi cuma gününde giri? yapan yeni nesil oyun konsolu her ç?kt???...