src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Steam-Controller.jpg” alt=”Steam Controller” width=”618″ height=”397″ class=”alignnone size-full wp-image-5040″ />

Geçti?imiz günlerde baz? oyunlar üzerinde denenmek üzere oyuncular taraf?ndan kullan?lan Steam Controller için ilk yorumlar gelmeye ba?lad?. ?lk önce DotA 2 üzerinde denenmi? olan yeni oyun konsolunun kontrolleri genel anlam?yla oyuncular? tatmin etti gibi gözüküyor. Ancak profesyonel oyuncular için küçük handikaplar da yok de?il. Bunu da sistemin yenili?ine vermekten ba?ka çaremiz yok, illa ki önümüzdeki dönemlerde geli?ecektir.

Steam Controller’?n test için oyun severlere da??t?lmas?n?n akabinde cihaz hakk?ndaki ilk yorumlar da gelmeye ba?lad?. Steam Controller’? deneyen oyun severler kontrolcünün genel itibari ile ba?ar?l? oldu?unu söyleseler de cihaz?n tam anlam?yla klavye fare ikilisinin verdi?i verimi veremedi?ini dile getirdiler.

Ayr?ca Valve yetkilileri de bu konuda yapt?klar? aç?klamalarda Steam Controller’?n, klavye fare ikilisinin yapabileceklerinin %90′?n? yapabilece?ini fakat geriye kalan %10’luk dilimin pro oyuncular için bir handikap olabilece?ini belirttiler.


0 Yorumlar