Razer Kazuyo

PC ve konsollar için oyun aksesuarlar? üreterek ismini fazlas?yla duyuran Razer, bundan bir sene önce Apple’?n telefon serisi iPhone için yeni bir joystick geli?tirdi?ini aç?klam??t?. iOS 7’yle birlikte bizler de telefondan ba??ms?z olan farkl? bir oyun kolu ile kulland???m?z uygulamay? yönetme imkan?na sahip olmu?tuk. Razer Kazuyo da tasar?m?n? yeniledi ve art?k daha ergonomik bir ?ekilde sat??a sunuldu. Razer Kazuyo fiyat? ise 319 TL.

Oyun aksesuarlar? üreticilerinin güçlü isimlerinden Razer’?n da geçti?imiz aylarda iPhone için bir kontrolcü üretece?i @evleaks taraf?ndan s?zd?r?lm??t?. S?zd?r?lan görselde kö?eli hatlara sahip oldu?u için çok kaba görünen Razer Kazuyo isimli kontrolcünün, tasar?m?n?n de?i?ti?i raporland?.


Yeniden tasarland?

Yeniden tasarlanarak daha ergonomik bir yap?ya sahip olan Razer Kazuyo isimli kontrolcü, Razer’?n iOS için geli?tirmi? oldu?u oyun uygulamas? ile gücüne güç katacak. Razer Kazuyo’nun ayr?ca dahili bir hoparlöre sahip olaca?? s?zd?r?lan bilgiler aras?nda yer al?yor. Bu sayede oyun seslerinde yetersiz kalan iPhone’un bu eksikli?i giderilmi? olacak.

Razer Kazuyo’nun rakiplerinin kar??s?nda tutunabilmesi için fiyat?n?n 99 Dolar civar?nda olaca??n? tahmin ediyoruz. Dilerseniz Logitech’in iOS kontrolcüsü PowerShell’i buradan 319 TL! kar??l???nda sat?n alabilirsiniz.


0 Yorumlar