src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/HP-ElitePad-900-300×231.jpeg” alt=”HP ElitePad 900″ width=”300″ height=”231″ class=”alignnone size-medium wp-image-3531″ />

Tablet piyasas?n?n en üst segmentinde yer alan cihazlar? sat??a sunan HP’den yeni bir ürün daha geldi. Profesyonel kullan?m için geli?tirilmi? olan HP ElitePad 900 hem masaüstü hem de tablet olarak kullan?labilen bir yap?ya sahip, ayr?ca bir tablete göre fazlas?yla iyi teknik özelliklere sahip. Tablet olmas?na ra?men en az bir masaüstü bilgisayar? kadar performans sa?layan HP ElitePad 900 Windows 8 i?letim sistemiyle raflardaki yerini alacak. Sadece 9.2 milimetrelik bir kal?nl??a sahip olan HP ElitePad 900 630 graml?k a??rl???yla da çok rahat ta??nabilir.

HP ElitePad 900 çift çekirdekli, 1.5 GHz gücünde performans sa?layan Intel Atom i?lemci ile geliyor. 2 GB RAM’e sahip olan tablet 10.1 inç büyüklü?ünde ekrana sahip ve bu ekranla 1280×800 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunuyor. 64 GB SSD’ye sahip olan yeni nesil tablet yazma ve okuma i?lemlerinde di?er tabletlere oranla çok daha iyi performans gösterecekken uzun pil ömrüyle de yan?n?zda her zaman batarya ta??man?za gerek b?rakmayacak. HP ElitePad 900 fiyat? hakk?nda henüz bir bilgi gelmi? de?il, cihaz?n yak?n zamanda teknoloji marketlerindeki yerini almas? bekleniyor.


0 Yorumlar