Samjiyon

Dünyan?n d??ar? en kapal? ülkelerinden biri olan ve komünizm ile yönetilen ülkesi Kuzey Kore devlet olarak geli?meye devam ediyor. D??ar?dan bu ülkeye elektronik malzemelerin girmesi neredeyse tamamen engellenmi? durumda, bu yüzden devlet kendi tabletini geli?tirdi. Samjiyon ad?ndaki tablet içinde fazlas?yla uygulamaya sahip, ancak internet ba?lant?s? bulunmuyor çünkü halk?n dünya ile ileti?ime geçmesi istenilmiyor.

7 inç ekrana sahip olan Samjiyon, içlerinde Angry Birds’ün de oldu?u önceden yüklenmi? uygulamalarla piyasaya ç?kt?. Ancak ‘Samjiyon’ internete ba?lanamad??? için Kuzey Koreliler’in d?? dünya ile ba?lant? kurmas?n? sa?layamacak. ?lk kez 2012’de duyrulan ‘Samjiyon’, Google’?n Android i?letim sisteminin daha basit bir versiyonuna sahip. Bat?daki muadilleriyle k?yasland???nda 249 dolar fiyata sahip olan Samjiyon, Angry Birds de dahil birçok önceden yüklenmi? uygulama seçene?i de sunuyor.

?NG?L?ZCE E??T?M

Samjiyon internete ba?lanamasa da, içinde devlet propagandas?n?n yap?ld??? ve baz? e?itim setleriyle gazete haberlerinin bulundu?u Kuzey Kore’nin kendi intranetine ba?lanabiliyor. Samjiyon’un sundu?u uygulamalardan biri temel ?ngilizce e?itim seti. Bunun yan?nda Samjiyon 100’ün üzerinde e-kitap sunuyor ancak bu kitaplar?n ço?u Kuzey Kore devlet propagandas?n? içeriyor. Samjiyon, insanlar?n çok dü?ük maa?lar kazand??? Kuzey Kore’de yaln?zca küçük bir kesime hitap edecek. Öte yandan Samjiyon piyasaya ç?kt?ktan sonra teknoloji sitelerinin cihaz hakk?ndaki incelemeleri sansürlendi.

Samjiyon’un teknik özellikleri

8GB veya 16GB dahili haf?za

7 inç ekran

1,024 x 768 piksel ekran çözünürlü?ü

2 MP kamera

Boyut 187x124x10mm

250 gram a??rl?k


0 Yorumlar