src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/samsung_apple-300×150.jpg” alt=”” title=”samsung_apple” width=”300″ height=”150″ class=”alignnone size-medium wp-image-2166″ />

Dünyan?n en büyük elektronik üreticisi olan Apple’?n unvan? elinden gidiyor. Analizleriyle bu vakte kadar hep do?ru ç?kan ve sözüne güvenilen nadir analistlerden olan Gartner’?n yapt??? aç?klamalara göre Samsung, Apple’? geçti ve ?u anda dünyan?n en büyük elektronik üreticisi; bu ba?ar?n?n alt?nda ise Galaxy S serisi bulunuyor.

Geçti?imiz günlerde Galaxy S serisinde 100 milyon telefon sat?? baraj?n? a?may? ba?aran Samsung’un telefonlar? dünyan?n her pazar?nda sat?lmakta. Apple’?n ilk telefonlar?n? piyasaya sürdü?ünde Samsung’un ak?ll? telefon sektöründe sözünün geçmedi?ini biliyoruz. ?imdi ise kontrolü neredeyse eline alm?? olan Samsung, yar? iletken ürün üretimini geçen seneye göre yüzde 28.9 art?rarak yüzde 13.6 büyüten Apple’?n önüne geçti.


0 Yorumlar