src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Samsung-Bendable-TV.jpg” alt=”Samsung Bendable TV” width=”600″ height=”450″ class=”alignnone size-full wp-image-5037″ />

Tablet sektöründen sonra nedense bir ak?m da televizyon sektörüne oldu. Ak?ll? i?letim sistemlerinin entegre edilmesinin ard?ndan çok daha fonksiyonel bir hal alan televizyonlar aras?na Samsung da bir seri ekliyor: Bendable TV. CES 2014’te tan?t?lm?? olan televizyon y?l?n en önemli ç?k???n? yapacak TV’lerden biri olacak gibi. Ancak henüz Samsung Bendable TV fiyat konusunda bir aç?klama gelmi? de?il.

ABD/Las Vegas’ta 7 Ocak’ta kap?lar?n? ziyaretçilerine açan, öncesinde aras?nda bizlerin de yer ald??? dünya çap?ndaki sayg?n bas?n kurulu?lar?na ön gösterim ve sunumlar?n gerçekle?tirildi?i CES 2014 fuar?nda ?üphesiz y?l?n en önemli rekabet alanlar?n?n ba??nda TV’ler geldi.

LG’den Panasonic’e Sharp’tan Samsung’a dünyan?n tüm büyük TV üreticilerinin en gözde yeni TV ürünlerini görücüye ç?kard??? fuarda Samsung’a ait stant alan? ise ilginin hiç eksilmedi?i bölgeler aras?nda yer ald?.
Bizlerde Samsung stand?nda yer alan, yo?un ilgi gören ve ?irketin konsept durumundaki modellerinden biri olan e?imli ekrana sahip 4K TV’si Bendable TV’yi inceledik.


0 Yorumlar