Samsung Bulut Yazd?rma, Bulut yazd?rma hizmeti olarak Google, Cloud Print adl? hizmetini sundu. Apple’?n bulut yazd?rma hizmeti ise AirPrint olarak adland?r?ld?. Samsung ise bu yar??ta geride kalm??t?. Aray? kapatmak isteyen Samsung, çok yarat?c?(!) bir isimlendirme tekni?iyle Samsung Cloud Print ad?n? verdi?i bulut yazd?rma hizmetinin di?erlerinden farkl? olmas? için geçti?imiz aylarda duyurdu?u Knox hizmeti ile ili?kilendirdi.

Hizmet, haziran ay?nda bir Android uygulamas? üzerinden kullan?lmaya ba?lanacak. Y?l?n ikinci yar?s?nda bir iOS uygulamas? görmeyi bekliyoruz. Arada bir yerde de Smart TV’ler için Samsung Cloud Print uygulamas? görebiliriz.

Samsung, bu hizmetinde kullan?c?lara ak?ll? cihazlar? ile yaz?c?lar? aras?ndaki trafikte geli?mi? güvenlik vaadediyor. Android uygulamas? ise NFC özelli?ini destekliyor ve ak?ll? cihaz?n?z? 20 yaz?ya basitçe ba?layabiliyorsunuz.


0 Yorumlar