src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/galaxy_band.jpg” alt=”galaxy_band” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4937″ />

Samsung, Galaxy serisini geni?letmeye devam ediyor. Bu sefer gelecek olan cihaz hiçbir mobil cihaz de?il, bir ak?ll? bileklik olan Samsung Galaxy Band. Henüz resmi tan?t?m tarihi belli olmayan Galaxy Band saat i?levi de görecek ama tasar?m? nedeniyle ak?ll? saatlere oranla çok daha kullan??l?.

Son günlerde giyilebilir teknolojiye dair pek çok örnek görmeye ba?lad?k. Bunlar aras?nda en çok konu?ulan elbette Google Glass, Samsung Galaxy Gear ve Sony SmartWatch 2… Bu firmalar aras?ndan özellikle Samsung, teknolojinin bu taraf?nda daha faal olmak istiyor. Zira gelen son haberlere göre Samsung, Galaxy Band isminde bir ba?ka “giyilebilir teknolojinin” pe?inde.

Samsung’un sunmaya haz?rland??? yeni ürünü Galaxy Band, “fitness takipçisi” olarak an?l?yor. S-Health uygulamas? ile uyumlu çal??acak olan cihaz, bileklik görünümünde olmas?yla da fazlas?yla ??k. Android i?letim sistemli cep telefonlarla Bluetooth ba?lant?s? ile çal??acak olan Galaxy Band; ad?m sayma, kalori ölçme, mesafe hesaplama gibi i?lemleri üzerindeki hareket sensörleri ile takip ederken, ayn? zamanda GPS modülüyle konum bilgisi ve hava durumu gibi özellikleri de sunabilecek.


0 Yorumlar