src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/samsung_galaxy_mega-194×300.jpg” alt=”samsung_galaxy_mega” width=”194″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-3157″ />

Tabletle ak?ll? telefonu birle?tiren yeni bir teknoloji olan Phablet serisini halen devam ettirmekte olan Samsung yeni mobil cihazlar?n?n fiyatlar?n? aç?klad?. Samsung Galaxy Mega serisi kullan?c?larla iki farkl? ekran boyutu ile bulu?turulacakken bunlar?n biri 5.8 inç, bir di?eri de 6.3 inç boyutunda ekranlara sahip olacak. Galaxy S4 ile baz? benzer özellikleri ta??yan Galaxy Mega serisinin yine de S4’ten oldukça dü?ük bir telefon oldu?unu söyleyebilir, buna ra?men fiyat?n?n neredeyse S4 ile ayn? oldu?unu dile getirebiliriz.

Samsung Galaxy Mega 5.8 fiyat? 445 dolar olarak aç?kland?. Samsung Galaxy Mega 6.3 fiyat? olarak ise 563 dolar belirlendi. 5.8 inçlik ekrana sahip olan telefonun çift SIM kart deste?i sunaca?? daha önce aç?klan?rken 6.3 hakk?nda neredeyse hiçbir bilgi yok. 6.3 inçlik versiyonu ?u anda yabanc? e-ticaret sitelerinde ön sipari?e aç?ld?, telefonlar?n ne zaman piyasaya sürülece?i ise kesin olarak bilinmiyor. SIM kilitsiz olarak da??t?lacak Galaxy Mega serisinin iyi bir ilgi görmesi beklenirken Samsung’un Galaxy S serisinden sonra en çok tutan serisinin olmas? bekleniyor. Bakal?m ülkemize ne zaman gelecekler.


0 Yorumlar