src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox_one1.jpg” alt=”xbox_one” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3154″ />

Xbox One ön sipari?leri ?ngiltere’de aç?kland? ve ülkenin en büyük e-ticaret sitelerinden biri tarihindeki en büyük ön sipari?i ald???n? aç?klad?. Yap?lan tan?t?mla birlikte mükemmel bir ilgi uyand?ran, PlayStation 4’ün haberlerini gölgede b?rak?p kendini ön plana ç?karan Xbox One ç?k?? tarihi henüz kesin olarak aç?klanm?? de?il ama sonbahar aylar?nda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna ra?men yeni nesil oyun konsolunun ön sipari?leri aç?ld?. Ülkemizden henüz verilemeyen ön sipari?ler ilk olarak ?ngiltere halk?na aç?l?rken gelen ön sipari? say?s?n?n çok fazla oldu?u belirtildi.

Blu-ray disk oynat?c?ya sahip olan ve 3 boyutlu oyunlar? da çal??t?rabilecek olan Xbox One hakk?nda aç?klamalarda bulunan BlackBuster, tarihlerinin en fazla ön sipari?ini ald?klar?n? söylerken önümüzdeki dönemde de bu say?n?n geçilmesini beklemediklerini sözlerine ekledi. Microsoft’un bir süredir kötü durumda oldu?unu, Windows Phone’la yeni yeni toplanmaya ba?lad???n? biliyoruz. Öyle görünüyor ki Xbox One’la birlikte dünyan?n en zengin insan?n?n serveti çok daha fazla artacak. Peki Microsoft’tan bilgisayar alan?nda böyle devrimler görebilecek miyiz? Bunu zaman gösterecek.


0 Yorumlar