Ana sayfa » Etiket arşivi » samsung galaxy s4

\ \

Samsung Galaxy S4 renk seçenekleri

Yakla??k 2 ay önce sat??a sunulan Samsung Galaxy S4 sadece iki renkle birlikte bizlere tan?t?lm??t?. Aradan belli bir süre geçtikten sonra yeni renklerin de sat??a sunulaca??n? belirten çekik gözlü yöneticilerimiz sonunda sözlerini yerine getirdiler ve Galaxy S4 için yeni renk seçeneklerini tan?tt?lar. Samsung Galaxy S4 renk seçenekleri aras?na 5 yeni renk daha ekleniyor. Dün çok […]

\ \

Samsung Galaxy S4 fiyatı belli oldu

Turkcell ile ülkemizde sat?lmaya ba?lanacak olan Samsung Galaxy S4 bu ay?n sonunda tüm dünyada ayn? anda raflardaki yerini alacak. Exynos 5 Octa i?lemci ile çal??acak olan telefon iki ay önce New York’ta gerçekle?tirilen mükemmel bir etkinlik ile tan?t?lm??t?. Turkcell’in WEB sayfas?nda görülen fiyat listesine göre Samsung Galaxy S4 fiyat? 1.999 TL. Telefonun ç?k?? dönemini ve […]

\

Samsung Galaxy S4 için yeni reklam

Yak?n zamanda Galaxy S4’ü sat??a sunacak olan Samsung’un televizyonlarda hangi reklamlar? kullanaca?? ortaya ç?kt?. ?nternete s?zd?r?lmay? ba?aran reklamlardan toplam dört tane bulunuyor. Ülkemizde biraz geç tarihte raflardaki yerini alacak olan Samsung Galaxy S4’ün reklamlar?n? televizyonlar?m?zda bolca görebilece?iz. Haz?rlanan reklam filmine bakarak Samsung’un HTC reklamlar?ndan ilham ald???n? söyleyebiliriz. Bir de Samsung’un daha önce televizyonda reklam pek […]

\ \

Samsung Galaxy S4 fiyatı ne olacak

Samsung geçti?imiz hafta en önemli telefonunu bizlere tan?tm??t?. Galaxy S4’ün tan?t?m?yla birlikte iPhone 5, daha do?rusu iPhone 5S ile büyük rekabete girece?ini anlad???m? Samsung fiyat konusunda da kullan?c?lar? tatmin etmek zorunda. Özellikleri ile göz dolduran telefonun fiyat? konusunda ?u ana kadar birçok dedikodu ortaya ç?kt?. Tam 2 ay sonra ülkemizde de sat??a sunulaca?? aç?klanan Samsung […]

\ \ \ \ \ \ \

Samsung Galaxy S4 tanıtıldı

Aylard?r beklenen tarih dündü ve Samsung belki de firma tarihinin en çok beklenen telefonu olan Galaxy S4’ü tan?tt?. New Yorkt’ta gerçekle?tirilen etkinlik büyük bir kalabal??a ve dolay?s?yla izdihama neden olurken oldukça zevkli dakikalar da ya?and?. Samsung Galaxy S4 sadece 130 gram olarak geli?tirilmi?, S3’ten de hafif. Telefonun kal?nl??? ise sadece 7.9mm. Telefon 5 inç boyutunda […]

\ \

Samsung Galaxy S4’ten ilk kullanım videosu

Samsung’un en son kozu Galaxy S4’ün resmi olarak tan?t?lmas?na sadece 2 gün kald?. Telefonun internete dü?en GERÇEK foto?raflar?n? daha önceden sizlerle payla?m??t?k, bunun yan? s?ra telefonun özelliklerini anlatan bir videoyu da yine sizlere sunmu?tuk. Chine Unicom için haz?rlanan telefon tasar?m?n?n foto?raflar? dünyan?n her yerindeki kullan?c?lar?n ho?una gitmi?ti ve ?imdi de ilk kullan?m videosunu sizlere sunuyoruz. […]

\ \

Samsung Galaxy S4 ilk tanıtım videosu

Samsung Galaxy S4’ün tan?t?lmas?na art?k iki haftadan da az bir süre kald?. 14 Mart’ta New York’ta gerçekle?tirilecek olan bir etkinlik ile bizlere sunulacak olan Samsung Galaxy S4’ün bu tan?t?m?ndan önce ilk tan?t?m videosunu da bulabildik. Bu sabah saatlerinde Samsung taraf?ndan haz?rlanan video oldukça merak uyand?r?rken etkinli?e kadar ba?ka bir videonun daha payla??lmas? beklenmiyor. GT-I9500 adl? […]