Samsung: Galaxy S5’e Geçin, Koreli teknoloji ?irketi Samsung, son amiral gemisi Galaxy S5’e yönelik reklam kampanyalar?n? sürdürüyor. Yeni bir reklam filmiyle cihaz? desteklemeye devam eden ?irketin hedefinde bu defa kendi kullan?c? kitlesi bulunuyor. Çe?itli reklamlar?nda Apple’a ve Apple kullan?c?lar?na göndermelerde bulunan Samsung, bu defa stratejisini farkl?la?t?rm??.

Önceki nesil Galaxy kullan?c?lar?n? yeni cihaz? Galaxy S5’e yönlendirmeye çal??an ?irket, son reklam?nda Galaxy S3 kullan?c?lar?n? hedef al?yor. Her iki cihaz?n kamera aç?s?ndan kar??la?t?r?ld??? reklam filminde, yeni cihaz?n kameras?n?n artan çözünürlü?üne ve geli?en ayr?nt? düzeyine dikkat çekiliyor.

Galaxy S3’ün 8 MP arka kameras?na kar??n Galaxy S5’in 16 MP arka kameras?n?n bulundu?unu kullan?c?lara hat?rlatan reklamda, yeni telefonun kamera sensörünün dü?ük güç tüketimi ve dengeli ???k da??t?m? gibi özelliklerine de vurgu yap?l?yor.


0 Yorumlar