src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/03/apple_watch.jpg” alt=”apple_watch” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-6460″ />

Giyilebilir teknolojilerin büyük ra?bet gördü?ü ve yeni yeni geli?meye ba?lad??? bu aralarda Apple halen ilk ak?ll? saatini tan?tm?? de?il. HTC, LG ve Samsung gibi markalar çoktan Android Wear i?letim sistemli ak?ll? saatlerini tan?tt?lar. Ancak Apple bir hayli sab?rl? ve istikrarl? gözüküyor, zira yine büyük iddialar içeren bir aç?klama geldi. Bakal?m dev ismin sektöre giri?i ne gibi etkiler yaratacak.

Apple saat konusunda cephesine öyle çok güveniyor ki arka arkaya iddial? aç?klamalar yapmadan duram?yor. Apple’?n yapt??? son aç?klamaya göre Apple watch ak?ll? saat pazar?nda en büyük rakibi olarak gördü?ü Android Wear platformun 2014 y?l? içerisinde yapt??? toplam sat??tan 30 kat fazla sat?? yapacak. 50-150 dolarl?k Android Wear cihazlar?n?n kar??s?na 349 dolarl?k bir etiketle gelmesi biraz ?ans?n? zorlayaca??na benziyor.

Pazar ara?t?rmas? yapan Canalys’e göre ise 2014 y?l? içinde toplam 720 bin adet Android Wear cihaz sat?m?? yani haftada ortalama 60 bin ak?ll? saat sevkiyat? gerçekle?mi? durumda. Bu hesab? de?i?tirece?ini iddia eden Apple ayda 1.7 milyon – 2 milyon aras? ak?ll? saat sat??? yapaca??n? iddia etti. Bu durumda kula?a fazla olas? bir durummu? gibi gelmiyor. Nisan ay?nda piyasaya ç?kacak Apple Watch’lar sizce bu kadar sat?? yapabilir mi?


0 Yorumlar