src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/02/Galaxy-Xcover-3.jpg” alt=”Galaxy Xcover 3″ width=”620″ height=”329″ class=”alignnone size-full wp-image-6386″ />

Sert hava ve do?a ?artlar?na uyum sa?layan telefonlar?n ilk ç?k???n? Sony gerçekle?tirmi?ti. Yüksek ?iddetli dü?ü?lere dayan?kl? olan ve su geçirmeyen telefonlar piyasaya sunan Sony’nin ard?ndan ayn? yolu izleyen firmalar aras?na Samsung da eklendi. Son zamanlarda istedi?i sat?? de?erlerini yakalayamayan Güney Koreli geli?tirici toza ve suya dayan?kl? yeni modelini tan?tmak için gün say?yor. Galaxy Xcover 3 ad?ndaki yeni model önümüzdeki fuarlar?n birinde tüm dünyaya tan?t?lacak; henüz fiyat? ise belli de?il.

Samsung’un yeni telefonu 2013 y?l?nda piyasaya sürülen Galaxy Xcover 2 modelinin devam? olarak görünse de o modelin sahip olmad??? toza ve suya dayan?kl? özelli?i ile kar??m?za ç?k?yor. Active serisini an?msatan cihaz daha dayan?kl orta seviyede bir cihaz olarak kar??m?zda. Orta seviyede bir telefonun özelliklerine sahip olan Galaxy Xcover 3, 4.8 inç ekrana sahip olup 800 x 480 çözünürlü?ünde. Arka kapa??nda 5 megapiksel, ön kapa??nda ise 2 megapiksellik bir kameraya sahip olan cihazda Android 4.4.4 KitKat i?letim sistemi yer al?yor. Önümüzdeki ay Barselona’da düzenlenmesi beklenen Mobil Dünya Kongresinde tan?t?lmas? bekleniyor.


0 Yorumlar