• Samsung Galaxy Xcover 3 Fiyatı ve Özellikleri

  Sert hava ve do?a ?artlar?na uyum sa?layan telefonlar?n ilk ç?k???n? Sony gerçekle?tirmi?ti. Yüksek ?iddetli dü?ü?lere dayan?kl? olan ve su geçirmeyen telefonlar piyasaya sunan Sony’nin ard?ndan...

 • Samsung, Avrupa’dan çekiliyor!

  Teknoloji devi Samsung, Avrupa’daki baz? pazarladan çekilme karar? ald?. ??lerini daha çok televizyon ve mobil sektöre do?ru kayd?ran firma, Avrupa’da art?k dizüstü bilgisayar satmayaca??n? resmen...

 • Samsung’dan ev teknolojisine yatırım

  Yaz?l?m ?irketleri aras?nda sayg?n bir yere sahip olan BlueStacks, Samsung’dan önemli de?erde yat?r?m ald?. GamePop adl? bir uygulamaya sahip olan Samsung, bu uygulamas?n? fazlas?yla geli?tirmek...

 • Samsung SM-T800 Tablet Sızdırıldı

  Uzun zamand?r pek fazla model sunmayan, sadece önemli serileri üzerinde yeni modelleri tan?tan Samsung’dan bir gün içerisinde hem bir resmi tan?t?m hem de bir s?zma...

 • Samsung Gear Solo geliyor!

  ?lk olarak geçen sene bir ak?ll? saati sat??a sunan, bunun ard?ndan saati geli?tirerek farkl? modelleri de bizlerle bulu?turan Samsung, ak?ll? saat serisine yeni bir model...

 • Galaxy Tab 4 Özellikleri

  Uzun süredir beklenmekte olan yeni nesil Galaxy Tab modelleri sonunda resmi olarak aç?kland?. Daha önce internette bu tabletler hakk?nda birçok iddia dola??rken tabletlerin 3 farkl?...

 • Galaxy Tab 4 fiyatları ve özellikleri

  Tablet sektörünün de lideri olan Samsung’un en çok satan serilerinden birinin Galaxy Tab oldu?unu biliyoruz. Bu vakte kadar 3 model sunulurken bu seri içerisinde ?imdi...

 • Apple, PC ve Tablette liderliğe oynuyor

  Global pazarda yap?lan ara?t?rmalar aras?na bir yenisi daha eklendi. Catalys taraf?ndan yap?lan ve PC ile tablet pazar?n? ara?t?ran yeni projede Apple’?n iki sektörde de liderli?i...