samsung-gear-fit

Mobile World Congress 2014’te adeta bir gövde gösterisinin alt?na imza atan Samsung, Galaxy S5’in yan? s?ra Samsung Gear Fit’i de tan?tt?. Bir egzersiz bilekli?i olarak geli?tirilen bu ak?ll? cihaz Samsung Gear ile benzer bir tasar?m ta??sa da özellik bak?m?ndan ayr? ihtiyaçlar? görüyor. Samsung taraf?ndan yap?lan tan?t?m s?ras?nda bu cihaz?n ki?ileri daha çok spor yapmaya yöneltece?i de belirtilirken bunun nas?l olaca??n? zamanla görece?iz.


Daha fazla ko?un!

Güney Koreli teknoloji ?irketinin her geçen gün daha yo?un ?ekilde geli?tirdi?i giyilebilir teknoloji cihazlar?na eklenen en yeni üye olan Gear Fit; ad?m sayar, kalp h?z?, uyku monitörü gibi spor aç?s?ndan büyük önem ta???yan sensörlerle geliyor.
Kronometre ve zamanlay?c? gibi spora yönelik giyilebilir ayg?tlarda görmeye al???k oldu?umuz özelliklerine ek olarak SMS, arama, e-posta ve üçüncü taraf uygulamalar için de bildirim deste?i Gear Fit ile birlikte kullan?c?s?na sunuluyor.

Nisan’da teknoloji raflar?nda

432 x 128 piksel çözünürlü?ünde 1.84 inç ekrana sahip giyilebilir teknoloji cihaz?; 210mAh kapasiteli pil, Bluetooth 4.0 LE ba?lant?s?, ivmeölçer ve jiroskop Gear Fit gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. Kay??? de?i?tirilebilen, suya ve toza dayan?kl? cihaz?n portakal, gri ve siyah renk alternatifleri ile Nisan ay? itibariyla teknoloji raflar?ndaki yerini alaca?? aç?kland?.


0 Yorumlar