src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/whatsapp.jpg” alt=”whatsapp” width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-5380″ />

Geride b?rakt???m?z hafta Facebook taraf?ndan 19 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp, birkaç gün önce de ilk güncellemesini alm??t?. Birkaç saatli?ine eri?ime kapat?lan uygulama Facebook ile senkronize edilirken art?k yeni özellikleri alman?n da vakti geldi. Gelen bilgilere göre Facebook geli?tiricileri yak?n zamanda WhatsApp’e sesli arama özelli?ini getirecek. 19 milyar dolarl?k bir devasa yat?r?m?n ard?ndan böylesine devrim yaratacak bir özelli?in gelmesi zaten bekleniyordu.

2014 y?l?n?n ikinci çeyre?inde faaliyete geçece?i müjdelenen sesli arama hizmeti yine ücretsiz olarak sunulacak. VoIP olarak yani internet üzerinden hizmet verecek bu özellik ile Facebook; Viber, Tango ve Skype gibi popüler sesli görü?me yapan servislerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

WhatsApp’in popülerli?ini ve neredeyse tüm cihazlarda kullan?labildi?ini göz önünde bulundurursak, sesli arama özelli?i ile di?er firmalar?n hizmetlerine kar?? büyük bir üstünlük sa?layabilece?ini dü?ünüyoruz.


0 Yorumlar