• Samsung Gear S Fiyat ve Özellikleri

  Geride b?rakt???m?z yaz aylar?nda dedikodusu iyice yay?lan ve art?k sat??a sunulaca??na kesin bir gözle bak?lan Samsung Gear S için yeni s?z?nt?lar gelmeye devam ediyor. Gelen...

 • Asus akıllı saat üretecek

  Ak?ll? saat sektöründe uzun zamand?r tüm markalar hakk?nda çe?itli dedikodular ortaya at?l?rken Asus için olanlar da gayet sa?lam geliyordu kula?a. Ve sonunda Asus da resmi...

 • WhatsApp akıllı saatlere geliyor

  Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? olan, birkaç ay önce Facebook taraf?ndan tarihe geçen bir ücretle sat?n al?nan WhatsApp, beklendi?i gibi ak?ll? saatlerdeki yerini...

 • Metawatch Akıllı Saat

  Ak?ll? saat teknolojisi her geçen gün daha da geli?ip, bu sektöre daha çok yat?r?m yap?l?rken Metawatch da bu alanda ?ans? yaver giden isimlerin aras?nda yer...

 • Toq fiyatı ve özellikleri

  Ak?ll? telefonlardan sonra bu seriye bir de ak?ll? saatler eklendi ve her geçen dönem ak?ll? saat üreten firmalar?n say?s? artmakta. Daha önce Samsung bunlardan üretirken...