src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Samsung-S27C750P-300×230.jpg” alt=”Samsung S27C750P” width=”300″ height=”230″ class=”alignnone size-medium wp-image-3671″ />

Samsung’dan yeni bir monitör daha geldi: Samsung S27C750P. 27 inç boyutunda bir büyüklü?e sahip olan monitör IPS teknolojisiyle üretilirken 178 derecelik görü? aç?s? sunuyor. Tam dönebilir bir ba?l??a sahip olan Samsung S27C750P IPS teknolojisiyle birlikte standart monitörlere k?yasla çok daha net ve renkli görüntüyü bizlere sunarken gölgelendirme konusunda da büyük farklar yarat?yor. Hem normal bilgisayar kullan?c?lar?n hem de oyunculara hitap edebilen IPS teknolojisi kullanan monitörler fiyatlar?yla da ceplerin dostu olurken sunduklar? mükemmel ötesi görüntü kalitesiyle yak?n zamanda monitör piyasas?n? ele geçirecek gibi görünüyorlar.

Samsung S27C750P’nin en büyük eksisi olarak dahili hoparlör bar?nd?rmamas?n? gösterebiliriz. ?u anda üretilmekte olan monitörlerin neredeyse hepsinde kaliteli ses sistemleri yer al?rken Samsung S27C750P’de bulunmamas? dikkatlerimizden kaçm?yor. 2 tane HDMI ve bir de VGA giri?ine sahip olan Samsung S27C750P 300 candela de?erinde parlama oran?na sahip ve 1920×1080 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunuyor. 178 derece dönebilir ba?l???yla her yerden görüntüyü görebilme imkan? sunan Samsung S27C750P ?u ana kadar üretilmi? olan en iyi IPS monitörlerden biri olarak kar??m?za ç?k?yor. Samsung S27C750P fiyat? 299 euro olarak aç?kland?, ülkemize nas?l bir fiyatla gelir onun hakk?nda bir yorumda bulunamay?z ama vergileri katt???m?zda normal kur de?erlerinin üstüne ç?kacakt?r.


0 Yorumlar