src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Windows-8.1-300×205.jpg” alt=”Windows 8.1″ width=”300″ height=”205″ class=”alignnone size-medium wp-image-3675″ />

Windows 8.1’in önizleme versiyonu geçti?imiz ay kullan?c?lara sunulmu?tu. Ba?lat menüsünün de geri döndü?ü versiyonun Windows 8’den pek fazla bir fark? bulunmazken sistemin alt?nda yap?lan de?i?ikliklerle birlikte performansta iyile?tirmeler yap?ld?. En önemlisi de çabuk ?i?en bir sistem olan Windows 8’ün bu kötü yan?na bir son verildi?i söyleniyor ama bunu uzun süreli kullan?mdan sonra anlayabiliriz. Gelen bilgilere göre Windows 8.1, Windows 8’den daha fazla ve daha güçlü sistem gereksinimleri istiyor. Peki Windows 8.1 sistem gereksinimleri ne?

E?er Windows 8.1’i bilgisayar?n?za yüklemek istiyorsan?z ilk önce donan?mlar?n?z? kontrol etmeniz gerekiyor. ?lk olarak GPU’ya de?inelim. GPU sürücünüzde WDDM1.3’ün yüklü olmas? gerekiyor. E?er bilgisayar?n?z NFC bir donan?ma sahipse o donan?m?n NCI protokolünü kullanmas? gerekiyor. ?u anda Windows 8.1 sistem gereksinimleri hakk?nda yap?lan aç?klamalar bunlarla s?n?rl?. Kullan?m? daha kolay bir hale getirecek olan trackpad üzerinde halen çal??ma yürütmekte olan Intel ve Microsoft’un bu teknolojiyi zorunlu hale getirmesi de en az 3 seneyi alacakt?r. x86 PC’lere de kurulabilecek olan Windows 8.1 bu bilgisayarlarda tam kapasitede performans veremeyebilir. Gelen bir di?er bilgi de ARM kod adl? PC’lerde trackpad ve Precision Touchpads teknolojilerinin de olaca?? belirtiliyor, bunu da bir zorunlulu?un ilk ad?mlar? olarak tan?mlayabiliriz.


0 Yorumlar