Samsung, ?u anda dünyan?n en iyi televizyonlar?ndan biri olan ürünü Samsung Smart TV için yeni bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsam?nda en önemli ?eylerinizden vazgeçmeniz isteniyor. E?er vazgeçmeyi ba?arabilirseniz Samsung Smart TV sizin olacak. Kampanyaya siz de Facebook üzerinde kat?labilirsiniz. Detay olarak fazla bir kural içermeyen yeni Samsung kampanyas? sadece sahip oldu?unuz en de?erli ?eylerinizden vazgeçmenizi istiyor. En de?erli ?eyler derken manevi de?ere sahip olanlar tabi ki olaya kat?lm?yor, sadece maddiyata önem veriliyor.

Yaln?z ?öyle bir ?ey var ki Facebook üzerinde vazgeçti?iniz e?yalar?n?z? gerçekten de b?rakacaks?n?z. Samsung yetkilileri evinize gelecek ve vazgeçti?iniz ürünleri alarak onun yerine Samsung Smart TV b?rakacaklar. En önemli ve en iyi vazgeçi?leri gerçekle?tiren üç ki?iye Samsung Smart TV hediye ediliyor. A?a??da bu kampanya için haz?rlanm?? olan yeni reklam? da izleyebilirsiniz. Bunun yan? s?ra Facebook üzerindeki Samsung uygulamas? da yine a?a??daki linkte. Kampanyadan yararlanmak için on sekiz ya?? üzerinde olman?z gerekiyor.

Samsung Smart TV için Nelerden Vazgeçersiniz? Kampanyas?


0 Yorumlar