src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/samsung_wallet-300×225.jpg” alt=”” title=”samsung_wallet” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-2435″ />

Barselona’da devam etmekte olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) yeni ürünleri bizlerle bulu?turmaya devam ediyor. Apple’?n en çok kullan?lan uygulamalar?ndan biri olan Apple Passbok’un Android versiyonu, geli?tiricilerin sorumsuzlu?u nedeniyle bu vakte kadar tutmam?? ve kullan?c?lar taraf?ndan fazla kullan?lmam??t?. ?imdi ise bu duruma el atan isim Samsung oldu. Samsung Wallet yak?n bir zamanda Google PlayStore üzerindeki yerini alacak, uygulaman?n ücretsiz olarak kullan?c?lara da??t?lmas? bekleniyor.

Samsung Wallet uygulamas? ile kredi kart? bilgilerinizi, uçak bileti bilgilerinizi, etkinlik bilgilerinizi ve daha akl?n?za yaz?l? not olarak ne geliyorsa her ?eyi not edebileceksiniz. Tasar?m ve kullan?m bak?m?ndan Apple Passbook ile büyük benzerlikler ta??mas? beklenen Samsung Passbook, ?u anda sadece geli?tiricilerin kullan?m?na aç?lm?? durumda. Büyük internet siteleriyle ?imdiden anla?ma yapan Samsung Wallet özellikle yurt d??? seyahatlerinizde oldukça i?inize yarayacak. 14 Mart günü tan?t?lmas? beklenen Samsung Wallet’?n yan? s?ra o gün Galaxy S4’ün tan?t?lma ihtimalinin de bulundu?unu söyleyelim. Ayr?ca gelen bilgilere göre Samsung Wallet, Apple Passbook’ta yer alan NFC sistemini de?il de barkod sistemini kullanacak.


0 Yorumlar