src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/Xperia-Tablet-Z.jpg” alt=”” title=”Xperia Tablet Z” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2438″ />

Sony, en son üst segment tabletini Barselona’da düzenlenmekte olan Mobil Dünya Kongresi 2013’te tan?tt?. Sony Xperia Tablet Z, 10.1 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip ve kal?nl??? da sadece 6.9 milimetre. A??rl??? yar?m kiloya yak?n olan tabletin en dikkat çekici özelliklerinden biri 1920×1200 çözünürlü?ünde ekran görüntüsü sunabilmesi. Normalde i?lemcinin oldukça zorlanmas? gereken bu noktada güçlendirilmi? dört çekirdekli ve 1.5 GHz gücünde performans sa?layan bir i?lemci kullanan Sony Xperia Tablet Z, sonsuz bir görüntü ve performans kalitesini bizlere sunuyor.

Tabletin tek zay?f noktas? olarak i?letim sisteminin Android 4.1’de kald???n? gösterebiliriz. Bunun yan? s?ra 2 GB ram kullanan tablet bu vakte kadar ç?kan tabletler aras?nda en iyilerinden biri. Hiçbir ?ekilde sudan zarar görmeyen bu tablet sunun içine tamamen girdi?inde bile bas?nçs?z 30 saniye suyun alt?nda kalabiliyor. 16 ve 32 GB’l?k haf?za seçenekleriyle sat??a sunulan tabletin MicroSD kartlar? destekledi?ini, bu sayede haf?zan?n 64 GB’a kadar ç?kar?labildi?ini hat?rlatal?m. Ayr?ca eksik olarak belirtti?imiz i?letim sistemi yeni güncellemede Android 4.2’ye yükseltilecek. Sony Xperia Z tablet fiyat? 500 ve 600 dolar olarak iki farkl? ?ekilde kar??m?za geliyor.


0 Yorumlar