src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/sapphire-radeon-hd-7970-toxic-6gb-300×264.jpg” alt=”” title=”sapphire-radeon-hd-7970-toxic-6gb” width=”300″ height=”264″ class=”alignnone size-medium wp-image-895″ />
Sapphire, aylar öncesinden 6 GB bellekli ekran kart?n? duyurmu?tu. Çal??malar?n hala devam etti?ini söyleyen ?irket
büyük ihtimal çal??malar? sonland?rm?? olmali. Çünkü baz? e-ticaret sitelerinde ürünün üretiminin devam etmedi?i aç?kland?. Bu kadar yüksek maliyetli üretime kar??l?k ekran kart?n? fahi? bir paradan satan Sapphire, yüksek fiyatlar nedeniyle ekran kart?n? satam?yor.

AMD’nin yongas?n? kullanan bu sistem kullan?c?lar taraf?ndan pek ilgi görmedi. Yüksek fiyatlar nedeniyle yeterli sat?? say?s?na ula?amayan Sapphire, kozlar?n? okulun aç?l?? dönemine sakl?yor olabilir. Önümüzdeki günlerde NVIDIA da yeni ekran kart?n? dünyaya resmen tan?tacak. Bu geli?meyle birlikte bu ekran kart?na da indirim gelmesi beklenirken AMD de bo? durmayarak indirim yapaca??n? aç?klad?.

Türünün en h?zl? ekran kart? olan Sapphire Radeon HD 7970 6GB, okulun aç?l?? döneminde yap?lacak yeni bir lansmanla fiyat?n? dü?ürebilir.


0 Yorumlar