src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/android-bilgisayar-geliyor-1.jpg” alt=”” title=”android-bilgisayar-geliyor-1″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-891″ />

Dünyan?n kar amac? gütmeden sat?? yapan tek bilgisayar firmas? olan Raspberry Pi, Android i?letim sistemli bilgisayar yap?yor. Linux sistemli bilgisayardan henüz istedi?ini alamayan ?irket Android’le birlikte yükseli?e geçece?ini de dü?ünüyor.

Dünyan?n en küçük bilgisayar? olma özelli?ini ta??yan bu bilgisayar genellikle program geli?tiricileri taraf?ndan, programlar?n? test etmek için kullan?l?yor. Maksimum boyutu bir cüzdan kadar olan bu bilgisayara Andorid i?letim sistemi geldi?i halde tabletlerle ba?a ç?kabilir.

?lk ç?kt??? s?ralarda sadece 256 MB sanal bellek ve 700 MHz i?lemci deste?i bulunan bilgisayar yeni i?letim sistemi ile de bu özellikleri yükseltmek istedi?ini aç?klad?. Bu bilgisayar?n fiyat? sadece 25 dolar. Bu özelliklerden bir yüksek modeli ise 35 dolar.


0 Yorumlar