src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/acer-iconia-a110-inceleme-300×215.jpg” alt=”” title=”acer-iconia-a110-inceleme” width=”300″ height=”215″ class=”alignnone size-medium wp-image-898″ />

Acer’?n geçti?imiz aylarda fuarda tan?tt??? Iconia A110 tableti önümüzdeki günlerde sat??a sunulacak. NVIDIA’n?n i?letim sistemini kullanan tablet dü?ük fiyat? ile piyasaya meydan okuyaca?a benziyor. Google’da Nexus 7’sini ç?karacakken, Acer’?n tableti ayn? günlerde ç?karmas? Google ile Acer aras?nda büyük bir rekabet ya?anaca??n?n i?areti.

Nexus’tan ço?u özellikleri bak?m?ndan çok daha yüksek olan Iconia, Eylül’de ?ngiltere’de sat??a ba?layacak. Nexus 7’nin 179 sterlinden sat??a sunulacak olup, Iconia’n?n 199 sterlinden sat?lmas?, Acer firmas?na büyük üstünlük sa?l?yor. Ne kadar fiyat olarak daha pahal? olsa da özellik bak?m?ndan daha yüksek entegrelere sahip. Nexus 7’de 8 GB dahili haf?za varken Iconia’da bu say? 32 GB’a ç?k?yor. MicroSD deste?i ile maksimum kapasite alan? olan 40 GB’? da bulabiliyorsunuz.

Eylül ay?ndan, ?ngiltere’nin en büyük e-ticaret sitelerinden birinde sat??a sunulacak olan tabletin Türkiye’ye ne zaman gelece?i henüz belli de?il.


0 Yorumlar