src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Sharp-Aquos-Mini-SHL24.jpg” alt=”Sharp Aquos Mini SHL24″ width=”422″ height=”273″ class=”alignnone size-full wp-image-5166″ />

Japon geli?tirici Sharp, piyasaya yeni bir ak?ll? telefonu daha sokmaya haz?rlan?yor. Geride b?rakt???m?z gün tan?t?lan Sharp Aquos Mini SHL24, üstün teknik özellikleriyle Asya pazar?n?n kalp cihazlar?ndan biri olacak gibi gözükürken uzun bir süre sadece Japonya’da sat?lacak. Avrupa ve Amerika’ya ne zaman gelece?i belli olmayan yeni nesil telefon beklendi?i gibi Android i?letim sistemi kullan?yor. Sharp Aquos Mini SHL24 fiyat? hakk?nda henüz bir bilgi gelmedi.

Sharp’dan yeni bir Android 4.2’li ak?ll? telefon geldi. ?irketin AQUOS adl? ak?ll? telefon serisine eklenen modeli, mini SHL24 model koduyla duyuruldu. LCD ekranda ?arj dayan?kl?l???na pozitif etki eden dü?ük düzeyde enerji tüketimi sa?layan IGZO teknolojisi ile dikkat çeken cihaz?n 4.5-inçlik ekran? 1080p(Full HD) çözünürlük sunmay? ba?ar?yor. Ekran?n piksel yo?unlu?u da 490ppi olarak aç?kland?.

Sharp’?n yeni nesil ak?ll? telefonu, güçlü ekran özellikleri ile öne ç?k?yor. 115 gram a??rl???nda, 12 x 6cm en/boy oranlar?na sahip mini SHL24’ün 4 çekirdekli ve 2.2 GHz saat h?z?nda çal??an Snapdragon MSM8974 i?lemcisi, 16 GB dahili depolama kapasitesi, microSD kart deste?i ve 13-megapisel arka kameras? teknolojisinin çekirde?ini olu?turuyor.

?imdilik yaln?zca Japonya’da sat?laca?? aç?klanan Sharp’?n yeni ak?ll? telefon modelinin Asya pazar?n?n d???na ne zaman ç?kaca?? ise henüz bilinmiyor.


0 Yorumlar