src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/silinen_dosya.jpg” alt=”” title=”silinen_dosya” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1903″ />

Bu zamana kadar herkesin büyük bir belas? olmu?tur yanl??l?kla bir dosyay? veya klasörü kal?c? olarak silmek. Bunlar için ?u ana kadar birçok program geli?tirildi ama bunlar?n hepsi de sadece bir i?letim sistemi ile uyumlu oldu. Tüm i?letim sistemlerinde silinen dosyalar? kurtarma i?lemini Photo Rec adl? program ile gerçekle?tirebilirsiniz.

Tüm i?letim sistemlerinde kullanabilece?iniz PhotoRec kodsal bir arayüze sahip. CMD ekran? gibi siyah bir ekranda beliren program? malesef grafiksel olarak kullanam?yorsunuz ama kod bak?m?ndan da oldukça kullan??l? oldu?unu söyleyebiliriz. Hiç de?ilse her i?letim sistemi için birçok program bar?nd?rmaktansa hepsine birkaç dakika ay?rabilirsiniz. Foto?raftan müzi?e ve hatta word dosyalar?na kadar yedekleyen bu program? kullanarak yanl??l?kla sildi?iniz dosyalar? yeniden elde edebilirsiniz.


0 Yorumlar