src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/youtube_capture.jpg” alt=”” title=”youtube_capture” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1899″ />

YouTube, Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra daha bir aktif olmaya ba?lad?. Öncelikle y?llard?r al??t???m?z basit arayüzünden kurtulan dünyan?n en büyük uygulamalar?ndan olan YouTube, ?imdi de mobile daha çok önem vermeye ba?l?yor. YouTube Capture adl? program bugün iOS i?letim sistemli telefonlar için kullan?ma aç?ld?.

Sadece iPod Touch ve iPhone kullan?c?lar?n?n yararlanabilece?i bu YouTube Capture adl? program sayesinde anl?k olarak kaydetti?iniz videolar? YouTube’a yükleyebilirsiniz. Bu i?lemi yapmak için gereken tek ?eyiniz bir Google ya da YouTube hesab?n?za giri? yapm?? olman?z. Bunun d???nda videolar?n?z? Facebook ve Twitter’a da yükleyebiliyorsunuz. Ayr?ca görüntü kalitesi 720 piksele kadar destek vermekte.


0 Yorumlar