Twitter, geçti?imiz günlerde baz? kullan?c?lar?na jest yapm??t? ve onlara daha önce att?klar? tüm tweetleri tek tu? ile indirme ?ans? tan?m??t?. ?imdi ise bu fikrinden vazgeçti ve bu servis art?k tüm twitter kullan?c?lar? için kullan?labilir hale geldi. Art?k daha önce att???n?z tüm tweetleri tek tu? ile indirebilirsiniz.

Tweetlerinizi indirmek için yapman?z gereken i?lem oldukça basit. Ayarlar bölümüne girip Sizin Twitter Ar?iviniz‘e t?kl?yorsunuz. Ard?ndan ise Tweetleri ?ste‘ye bas?yorsunuz ve tüm tweetleriniz size .zip uzant?s? ile indirime aç?l?yor. E?er Twitter’? ?ngilizce kullan?yorsan?z a?a??daki linkte bulunan yönergeleri izleyebilirsiniz.

Tweet Download


0 Yorumlar