src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/Sony-Digital-Paper.jpg” alt=”Sony Digital Paper” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-5585″ />

Ka??t kullan?m?n?n seviyesini dü?ürmek ve do?aya yard?mc? olmak amac?yla ortaya ç?kar?lan dijital ka??tlara en çok yat?r?m yapan firman?n Sony oldu?unu rahatl?kla kabul edebiliriz. Geride b?rakt???m?z sene küçük bir tan?t?m? yap?lan Sony Digital Paper sonunda bu sene sat??a sunuluyor. May?sta raflardaki yerini alacak olan Sony Digital Paper, bu ürününe 13.3 inçlik bir ekran bah?etmi?. Sony Digital Paper Fiyat? olarak 1.100 dolar aç?klan?rken birçok beklemedi?imiz özelli?e sahip olmas? dikkat çekici.

Geçen sene k?sa bir demosu gösterilen ürün, nihayet May?s ay?nda piyasaya sürülmek üzere haz?rlan?yor. Digital Paper’?n tek dezavantaj? ise 1.100 dolarl?k fiyat?. Sadece 357 graml?k digital paper, 1.200×1.600 gibi yüksek bir çözünürlü?e sahip. 16 seviye gri renkli ekrana ve dokunmatik denetimlere, kalemle kontrol özelli?ine sahip Digital Paper’?n herhangi bir arka ayd?nlatmas? yok. Bu sayede üzerinde yazanlar? gün ?????nda rahatça, gözünüz yorulmadan okuyabiliyorsunuz. Ekran büyük oldu?undan kayd?rmaya da daha az ihtiyaç duyuyorsunuz.

Sony, cihaz?n 3 haftal?k bir pil ömrü sundu?unu iddia ediyor. Belgeleri Wi-Fi üzerinden yükleyebilen Digital Paper’?n 4GB’l?k dahili depolama alan? ve bir SD kart giri?i bulunuyor.


0 Yorumlar