src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/sony_dock.png” alt=”sony_dock” width=”450″ height=”366″ class=”alignnone size-full wp-image-5013″ />

Art?k hayat?m?z?n her an?nda ak?ll? telefonlar? kullanmak zorunda kalabiliyoruz, bu anlar aras?nda tabi ki araba kulland???m?z anlar da bulunuyor. Araba sürü?ü esnas?nda bir elinizle telefonu kontrol etmek hem bir i?kencedir hem de sürü?ünüzü tehlikeye atar. Bu yüzden bu vakte kadar teknoloji geli?tiricileri birçok özel kit geli?tirdiler. Ancak bunlar?n aras?nda en i?e yarayan? Sony Dock gibi gözüküyor. Uygun bir fiyatla sat??a sunulan Sony Dock, araç içerisinde hem fonksiyonel hem de estetik duruyor.

Art?k her gün araçlar? ilgilendiren teknoloji haberimiz var. Sony, ak?ll? telefonlar için geli?tirdi?i dock cihaz?n? görücüye ç?kard?. Fonksiyonel aç?dan ve dizayn? bak?m?ndan oldukça göz dolduran bu cihaz, araç içi telefon kullan?m? çok daha pratik bir hale getiriyor.

Arac?n?z?n elektronik sigorta sistemine ba?l? olacak olan bu dock kiti, hem telefonunuzu ?arj edecek, hem de pratik bir kullan?m ko?ulu sa?layacak. Telefonunuzda bulunan müzikleri de araç içinde dinleyebilme olana?? sa?layan Sony’nin yeni ürünü, ayn? zamanda ba?ka araçlarla ba?lant? kurabildi?iniz müddetçe di?er cihazlar?n da medyas?n? oynatabilecek.

Cihaz önümüzdeki May?s aylar?nda piyasaya sürülecek. Türkiye’ye geli? sürecini tahmin edemiyoruz. Raflara ç?kt??? anda fiyat etiketi ise 250 dolar civar?nda olacak.


0 Yorumlar