huaweri

Dün ba?layan ve bu saatlerde halen devam etmekte olan CES 2014 Fuar?, birbirinden teknolojik yeniliklerini ve yeni cihazlar? bizlere sunmaya devam ediyor. Fuar?n ilk güne damga vuran isim kesinlikle Uzakdo?ulu geli?tirici Huawei oldu. 4G LTE teknolojisine sahip olan yeni cihazlar?n? adeta bir ?ovla tan?tan Huawei, bunun yan? s?ra dünyan?n ilk MicroSD haf?za kart? büyüklü?ündeki kablosuz modelini de dünyaya sundu.

Huawei Ascend Mate2 4G ak?ll? telefon, 4G LTE ba?lant?s?, 6.1 inç IPS ekran?, 4050 miliamper bataryas? ve ön tarafta yer alan 5 megapiksel kameras?yla Ascend Mate 2, video indirmek, izlemek ve çal??malar?n?z? h?zl? bir ?ekilde göndermek için ideal bir platform sunuyor.

Yüksek kapasiteli bataryas? tek bir ?arjda 100 saat kesintisiz müzik dinlemeye izin veriyor. 1.6 GHz dört çekirdekli i?lemci ve Huawei Emotion UI 2.0 kullan?c? arayüzüne sahip olan Ascend Mate 2, ana ekran?n kolayca özelle?tirilebilmesi, daha iyi çoklu görev performans? ve uygulamalara h?zl? eri?im olana?? sa?l?yor. Ayr?ca cihazla uyumlu Bluetooth kulakl?k, ??k tasarlanm?? ak?ll? k?l?f ve farkl? renklerde sunulan harici batarya üniteleriyle cihaz?n yeteneklerini art?rmak da mümkün.

Arabalarda yeni nesil h?zl? ileti?im

Huawei’nin araç içine kullan?m için tasarlad??? HUAWEI ME909T Telematik Sistemi, sürücüye yolculuk s?ras?nda navigasyon, acil arama, trafik yo?unlu?u ve hava durumu gibi bilgileri sa?layabiliyor. 4G LTE CAT3 ba?lant?s?na sahip olan Huawei ME909T, saniyede 100 mega bite varan yüksek internet ba?lant? h?z?n? destekliyor. Automotive Electronics Council Q100 ve TS 16949 Automotive Industry Quality Management standartlar?na uygun olarak üretilen Huawei ME909T, uç noktalarda s?cakl?k de?i?imleri, yüksek h?z ve güç dalgalanmalar? gibi zorlu ko?ullarda kesintisiz çal??abilecek ?ekilde tasarland?.

Dünyan?n ilk SD kart boyutundaki kablosuz modemi

CES Fuar?nda, 4G LTE’de liderlik stratejisi kapsam?nda Huawei, dünyan?n ilk SD kart boyutundaki 3G kablosuz modemini de tan?tt?. E2130/E2131 sayesinde, saniyede 21 Megabit’e kadar yükleme, 5.76 Megabite kadar da upload h?z?n? yakalamak mümkün. SD kart boyutundaki modem, tüm tabletlerde kullan?m kolayl??? sa?lad??? gibi, laptop ve foto?raf makinelerine de tak?larak, her yerde ve her zaman internete ba?lanabilme imkan? sunuyor.


0 Yorumlar