Sony ICD-PX440

Sony bu vakte kadar her zaman teknolojinin en önde gelen isimlerinden biri oldu. Her konuda çok profesyonel i?ler ortaya ç?karan firmay? yine de Sony yapan ?eyin 80’lerde üretti?i kasetçalarlarla birlikte Sony Walkman serisi oldu?unu biliyoruz. Ses konusunda her zaman di?er firmalardan çok daha üstün olan Sony, ?imdi de yeni iki tane profesyonel ses kay?t cihaz? üretti. Sony ICD-PX440 ve ICD-PX240 ile birlikte ses kayd? yapmak art?k fazla pratik ve kaliteli.

ICD-PX440: Profesyoneller için USB Do?rudan Ba?lant? ile Ses Kayd?

Profesyoneller için geli?tirilen ICD-PX440, kolay ta??nmas?n? sa?layan kompakt bir tasar?ma sahip. Daha iyi kay?t için dahili stereo mikrofonu olan cihaz?n, PC’ye do?rudan USB ç?k???ndan ba?lant?s? sayesinde dosya transferi de hiç olmad??? kadar kolayla??yor.

Ayr?ca, 96 saatlik uzun pil ömrü1 ile, kayd?n ortas?nda cihaz?n pilinin bitece?inden endi?elenmeye de gerek kalm?yor. ICD-PX440 ayn? zamanda Memory Stick Micro veya microSD kart yuvas? ile medya kart?nda saklama imkân? da sunuyor.

Kullan?c? dostu ön çapraz dü?me düzeni ve Çalma H?z Kontrol fonksiyonunun yan? s?ra, A-B Tekrarlama, Parça ??areti ve Ak?ll? Gürültü Engelleme özelliklerini de içinde bar?nd?r?yor. Bu özellikler, seçilen k?s?mlar? tekrar oynatmaya, kolay takip için ses dosyalar?n?n belirli bölümlerine yer i?areti eklenmesine ve her ?eyi billur gibi net olarak duyabilmek için çalma s?ras?nda arka plandaki gürültüleri azalt?yor.
ICD-PX240: Geli?tirilmi? Kay?t Kapasitesi ve Kolay Ba?lant?

Bir önceki ICD-PX232 modelinin 2GB’lik kapasitesinden farkl? olarak 4GB’lik geli?mi? kapasiteli ICD-PX240, ayn? zamanda daha h?zl? aç?lma özelli?i ve 32 saate kadar ç?kabilen daha uzun pil ömrü de sunuyor.  USB kablo üzerinden ki?isel bilgisayarlara daha kolay ba?lanabilen ve Çalma H?z Kontrolü fonksiyonu da bulunan kay?t cihaz?, tüm profesyoneller, ö?renciler ve hatta ?ark?c? adaylar?n?n temel kay?tlar? için kullan??l? bir seçenek oluyor.

ICD-PX240 Dijital Ses Kay?t Cihaz?, Türkiye’de Nisan ay?nda piyasaya sunuluyor. ICD-PX440 ise May?s ay?ndan itibaren temin edilebilecek.
Teknik özellikler

 

Model

ICD-PX440

ICD-PX240

PC Ba?lanabilirli?i

Var (Direct USB port)

Var

Dahili Bellek

4GB

4GB

Destek Bellek Kart? Kapasitesi

microSD (32GB’ye kadar)
Memory Stick Micro
(16GB’ye kadar)

Yok

Dahili Mikrofon

Stereo

Mono

Pil Tipi

AAA x 2

AAA x 2

Ka?t için Maks. Pil Ömrü

96 Saat1

32 Saat

Maks. Kay?t Süresi

1073 Saat1

1043 Saat
Dijital Ses Perdesi Kontrolü (H?z Kontrolü)

Var

Var

Gürültü Engelleme

Var (Ak?ll? Gürültü Engelleme)

Var

A-B Tekrarlama

Var

Yok

Boyutlar (g x y x d, mm)

37.2 x 113.2x 19.3

38.5 x 115.2 x 21.3

Piller dahil a??rl?k

75 gr

72 gr


0 Yorumlar