src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/sony.jpg” alt=”sony” width=”450″ height=”225″ class=”alignnone size-full wp-image-5248″ />

Gelmi? geçmi? en iyi teknoloji firmalar?ndan biri oldu?unu rahat bir ?ekilde söyleyebilecek oldu?umuz Sony, bu aralar PC sektöründe ula?mak istedi?i de?erleri ne yapsa elde edemiyor. Özellikle Vaio serisiyle yurt d???nda iyi sat?? de?erleri bulsa da ülkemizde bir türlü sat?? yapamayan Sony, belki de art?k Türkiye’nin PC pazar?ndan çekilmek üzeredir. Zira en çok sat?lan ilk 10 PC serisi içerisinde bile yer almay? ba?arabilmi? de?il.

Son y?llarda Xperia ak?ll? telefonlar? ve oyun konsolu Playstation 4 ile oldukça fazla gündeme gelen Sony, Japon haber servisi Nikkei’nin haberine göre bilgisayar sektöründen çekilmeyi planl?yor. Çinli bilgisayar üreticisi Lenovo ile anla?ma yapmaya çal??an Sony yak?nda Vaio serisi bilgisayarlar?n üretimine son verebilir.

Geçti?imiz haftalarda Motorola’y? Google’dan 3 Milyar USD kar??l???nda sat?n alan Lenovo’nun, Sony’nin bilgisayar bölümünü 50 Milyar Japon Yeni ( Yakla??k 490 Milyon Amerikan Dolar?) kar??l???ndan sat?n alaca?? tahmin ediliyor. Haberde ayr?ca bu sat?? sonras?nda Sony’nin Xperia ak?ll? telefonlar?na daha fazla yat?r?m yapabilece?i ve yak?n zamanda Samsung’u Android piyasas?n?n lideri konumundan almak istedi?i söyleniyor.


0 Yorumlar