Sony Walkman NWZ-WH303

Sony, ses sistemleri konusunda profesyonelli?ini konu?turmaya devam ediyor. ?imdi de Sony Walkman NWZ-WH303 tan?t?ld?. Hem kulakl?k, hem mini hoparlör hem de MP3 player i?levi gören yeni kulakl?k tasar?ml? MP3 player, bar?nd?rd??? ç?k??lar sayesinde telefonlara, televizyonlara ve bilgisayarlara ba?lanabilmekte. Dahili olarak ise 4 GB’l?k depolama alan? bulunuyor. ??te Sony Walkman NWZ-WH303 inceleme yaz?s?.

Bu ?ekilde Walkman-NWZ-WH303’ün sahip olabildi?i dahili müzik ar?ivinin yan? s?ra GB’larca müzik sadece bir kablo ile eri?ilebilir durumda. Ayg?t?n 3. ve son marifeti ise kulakl?klar?n üst k?sm?nda yer alan mini hoparlörleri. Hoparlörler sayesinde ne dinlerseniz dinleyin sesi d??ar? da verebiliyorsunuz. ?imdi de 3’ü bir arada kulakl?k modelinin teknik detaylar?na ve tasar?m?na göz at?yoruz.

Kulakl?k, mini hoparlör ve MP3 player bir arada

Kulakl?k, hoparlör ve MP3 player özelliklerini bir arada sunan Sony Walkman NWZ-WH303’de kulakl?k teknolojisinde 30mm sürücü kullan?lm??. Ayn? boyutlarda kulakl?klara göre 2,3mm daha büyük bir sürücüye sahip olmas? art? puan? hak ediyor. Bununla birlikte profesyonel seviye kulakl?k olarak özellik sunabilen bir ürün de?il. Daha çok oyun kulakl??? seviyesinde bir ses performans?n? mobil müzik dinleme anlar?nda kullan?c?s?na sunuyor.


Baslar gayet iyi

Baslar tatmin edici seviyede, ancak beklentilerimizin biraz da alt?nda kald???n? belirtebiliriz. Tizler ve genel itibariyle ses sunumu kulakl?k için ele al?nd???nda biraz önce de de?indi?miz gibi baslar haricinde ba?ar?l?; hoparlör yap?s? ise kulakl???n asl?nda bilindi?in aksine kullan?c?s?na yönelik özelli?i durumunda. Yani kulakl?k boynunuzdayken sesi hoparlörler vas?tas?yla da dinlebiliyorsunuz.

Hoparlör, güçlü bir ses sunumuna sahip de?il, küçük bir odan?n içini doldurabilecek kadar ses ç?k?yor ancak, özellikle evde yine hareket halindeyken müzik ya da bilgisayar?n?n kar??s?nda sinema keyfi ya?amaktan ho?lananlar için alternatif bir olanak ?eklinde özetlenebilir.


Sonuç

Sony Walkman NWZ-WH303; hem MP3 player, hem kulakl?k hem de mini hoparlör keyfini bir arada sunuyor. Tasar?m? oldukça ??k ve rahat bir kullan?m vaat ediyor.


0 Yorumlar