src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/Sony-Xperia-i1-Honami-300×198.jpg” alt=”Sony Xperia i1 Honami” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-3320″ />

Seneler önce Walkman serisi ile sadece ses üzerine yo?unla?m?? telefonlar üreten Sony ?imdi de Nokia gibi kameraya odaklanmaya ba?lad?. Japon firma yak?n zamanda kamera gücü fazlas?yla iyi olan bir ak?ll? telefonun tan?t?m?n? gerçekle?tirecek. Nokia’n?n EOS ve Samsung’un Galaxy S4 Zoom’u sat??a sunaca??n? dikkate al?rsak Sony’nin biraz geç kald???n? söyleyebiliriz, ama hiç de?ilse bu kategoriden de kopmam?? olur. Sony Xperia i1 Honami ad?ndaki yeni telefonun teknik özelliklerinin de fazla olmas? bekleniyor di?er firmalar?n kamerada harikalar yaratan telefonlar?na bakt???m?zda.

Sony Xperia i1 Honami özellikleri tahmini olarak elimize ula?t?, ve yukar?da gördü?ünüz foto?raf da telefonun bulan?k halde elimize ula?an foto?raf?. Telefon 5 inç büyüklü?ünde ekrana sahip olacak ve bunla 1920×1080 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunacak. 2 GB Ram’le gelecek olan telefonun 2.3 GHz’lik dört çekirdekli i?lemciye sahip olmas? bekleniyor. 32 GB dahili haf?zaya sahip olacak olan Sony Xperia i1 Honami’nin haf?zas? MicroSD haf?za kartlar? ile yükseltilebilecek. Telefonun ne zaman tan?t?laca?? ve Sony Xperia i1 fiyat? henüz belli de?il.


0 Yorumlar