src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/yeni_iphone-300×180.jpg” alt=”yeni_iphone” width=”300″ height=”180″ class=”alignnone size-medium wp-image-3298″ />

Microsoft, E3’te tüm özellikleriyle tan?tt??? Xbox One’dan büyük tepki toplam??t?. Çok kat? kurallarla kullan?ma sunulacak olan Xbox One kullan?c?y? fazlas?yla k?s?tlarken PS4’te neredeyse bu k?s?tlamalar?n hiçbirinin bulunmamas? oyuncular üzerinde ?imdiden Xbox hakk?nda olumsuz fikirlere neden oldu. Bu olaylar?n üzerinde Microsoft’tan geri ad?m bekleniyordu, bu kurallar? kald?rmas? bekleniyordu ama yap?lan aç?klama hiç de bu yönde olmad?. Dün ak?am saatlerinde bas?n toplant?s? düzenleyen yetkililer bu kurallar?n korsan oyunun önüne geçmek için koyuldu?unu ve hiçbir ?ekilde geri ad?m at?lmayaca??n? dile getirdiler.

Microsoft’un bu kat? özelliklerinin aç?klanmas?n?n ard?ndan Sony daha büyük bir darbe vurup tüm oyunlar? internet ba?lant?s? olmadan da oynayabilece?imizi aç?klam??t?, Xbox One’da her oyunda internet ba?lant?s? olmas? gerekiyor. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Major Nelson, Xbox One’?n ilk dönemde ele?tirilece?ini ama Xbox 360’ta oldu?u gibi oyuncular?n bir süre sonra konsola al??aca??n? dile getirirken koyduklar? kurallardan vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi. PS4 ve Xbox One 2014’e girmeden bizlerin al?m?na sunulacak. PS4 fiyat? 399 dolarken Xbox One fiyat? 499 dolar.


0 Yorumlar