Web taray?c? sektörünün en iyi isimlerinden olan Opera’dan yeni bir atak daha geldi. Mobil sistemlerde en çok kullan?lan taray?c? olmalar?na ra?men bunla yetinmeyen ?irket yeni bir taray?c? daha piyasaya sürüyor; bunun ismi ise Opera Ice. Masaüstü platformlarda taray?c?s?yla dü?ük bir kullan?m yüzdesine sahip olsa da hat?r? bo?a at?lmayacak bir kullan?c? say?s? bulunmakta.

Opera Ice daha çok tabletler için geli?tirilmi? gibi gözüküyor. Ayr?ca taray?c?n?n klasik Opera’lardan biraz uzakla?arak Google Chrome özelliklerini bar?nd?rd???n? da söyleyebiliriz. Taray?c?n?n yap?m motoru olarak da bu sefer WebKit kullan?ld?. Mart ay?nda indirmeye aç?lacak olan Opera Ice’? internet sitemiz üzerinden indirebileceksiniz. ??te Opera Ice’?n tan?t?m videosu da a?a??da yer al?yor, iyi seyirler.


0 Yorumlar