Sony Xperia Z1S

Son zamanlarda ç?karm?? oldu?u telefonlarla piyasadaki yerini iyice sa?lama almay? ba?aran, özellikle Xperia Z1 ile sat?? rekorlar? k?ran Sony, ?imdi de bunun bir üst segmentini bizlere sunuyor. Zaten mükemmel bir teknik kapasiteye sahip ?ekilde sat??a sunulan Sony Xperia Z1, yüksek fiyata sahip olmas?na ra?men çok iyi geri dönü?üm alm?t?. ?imdi de Sony Xperia Z1S özellikleri hakk?nda aç?klamalar geldi. Fiyat? hakk?nda ise ?u an bir ?ey söylemek için erken gibi gözüküyor.

Xperia Z1’in fiyat? yüksek oldu?u için ak?ll? telefonlar?n?n lite/mini sürümlerini üretme furyas?na Sony’nin de kat?laca?? iddia ediliyordu. Geçti?imiz günlerde s?z?nt? devi @evleaks bu iddialar? do?rular bir bilgi payla?t?. @evleaks’e göre Sony, Xperia Z1’in mini modelini piyasaya sürecek ve bu telefonun ismi Xperia Z1S olacak.
Gücünü Snapdragon 800’den alacak.

@evleaks’e göre ayr?ca; Xperia Z1S mini sürüm oldu?u için 4.3 inç büyüklü?ünde 720P bir ekrana sahip olacak. Sony telefonun gücünü korumas? için yine Qualcomm’un Snapdragon 800 i?lemcisini ve 2 GB Ram’i bu telefonda da kullanacak.

Xperia Z1S lite de?il mini sürüm olacak

Xperia Z1’in 20.7 Megapiksel çözünürlü?ündeki kameras? ise yine Xperia Z1S’te kullan?lacak. Android 4.3 ile gelmesi beklenen Xperia Z1S’in donan?m özellikleri göz önüne al?n?rsa, Xperia Z1’in lite sürümü yerine mini sürümü demek daha do?ru olacak.

Xperia Z1S’in fiyat? hakk?nda henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu sürümün Xperia Z1’e göre daha ucuz olaca?? su götürmez bir gerçek.


0 Yorumlar