src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Sony-Xperia-ZR-300×200.jpg” alt=”Sony Xperia ZR” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-2936″ />

Geçti?imiz haftalarda Türkiye’de sat??a sundu?u su geçirmez telefonu Xperia Z ile dikkatleri üzerine çekmeyi ba?aran Sony’den bir yeni telefon daha geliyor. Bundan birkaç ay önce Sony CEO’su yapt??? aç?klamalarda Sony’nin art?k sadece üst düzey telefon geli?tirece?ini, marka ismini tam anlam?yla yans?taca??n? dile getirmi?ti ve bunu da yap?yorlar. Suyun 1.5 metre alt?nda dahi foto?raf ve video kayd? gerçekle?tirebilen Sony Xperia ZR resmi olarak tan?t?ld?. Gariptir ki bu telefonun ne kod ad? ne de teknik özellikleri daha önce internete s?zd?r?lmam??t?.

Sony Xperia ZR 4.6 inç büyüklü?ünde ekran?yla HD Reality kalitesinte bir görüntü kalitesi sunuyor. 13 megapiksellik adeta canavar gibi kameras?yla en kaliteli görüntüleri çekmenizi sa?layan Sony Xperia ZR 1.5 GHz’l?k bir Snapdragon i?lemciye sahip. Bu ola?anüstü telefon suyun 1.5 metre alt?nda 30 dakika boyunca hem foto?raf hem de video çekimi yapabiliyor. Ayr?ca Exmos RS for mobile teknolojine sahip olan kamera görüntüleri normal megapiksel ortalamas?ndan çok daha yüksekte al?yor. Sony Xperia ZR fiyat? henüz belirli de?il, Haziran ay?ndan sonra sat??a sunulacak.


0 Yorumlar