src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/sony_xperia-300×201.jpg” alt=”sony_xperia” width=”300″ height=”201″ class=”alignnone size-medium wp-image-2869″ />

Sony’den yeni bir ak?ll? telefon daha geliyor. Xperia serisiyle pazar pay? oran?n? büyük oranda art?ran Sony bu seriden vazgeçme konusunu akl?ndan bile geçirmiyor. Genelde bu seriyi üst segment telefonlarla dolduran Do?u Asya’l? firma ?imdi bir orta segment cihaz? Xperia serisine dahil ediyor. PicasaWeb’de yer alan görsele bakt???m?zda C190X kod adl? yeni bir cihaz görüyoruz. Telefonun teknik özelliklerinin Xperia L’ye yak?n de?erlerde olmas? beklenirken bunu geçmemesi garanti olarak gösteriliyor. ??te beklenen Sony Xperia C190X’n?n tahmini özellikleri.

Sony’nin yeni telefonun Android i?letim sistemi kullanaca?? kesin. ??lemcinin çift çekirdekli olmas? beklenirken 1 GB da Ram’e sahip olmas? dü?ünülüyor. Sony’nin telefonlar?n?n en önemli özelli?i ses kalitesinde harikalar yaratmas?, bu bak?mdan kamera kalitesinde çok ileriye gitmeden idare edilebilecek bir makine seçilebilir. C190X’in iki ay içerisinde resmi olarak tan?t?lmas? beklenirken fiyat?n?n pek fazla olmas? beklenmiyor ama telefonun Türkiye’ye gelme ihtimalinin oldukça az oldu?unu da belirtelim. Sony Xperia C190X hakk?nda daha fazla bilgi geldikçe anl?k olarak sizlerle payla?aca??z.


0 Yorumlar