src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/asus-300×200.jpg” alt=”asus” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-2866″ />

Birkaç gündür Asus’un yeni bir tablet piyasaya sürece?i ve bu tabletin küçük boyutlar?yla birlikte ucuz bir fiyatla kullan?c?lara sunulaca?? iddialar? ortal?kta dola??yor. Bu konu dün Asus taraf?ndan da resmi olarak onayland?. Konu hakk?nda aç?klama yapan Asus CEO’su Jerry Shen küçük boyutlarda bir tablet üretmek için çal??malar?n?n sürdü?ünü ve Microsoft’un yeni yay?mlad??? tabletin ard?ndan böyle bir ?eyi yapmalar?n?n kendileri için zorunlu oldu?unu dile getirdi. Windows 8’i ta??yan cihazlar olan tabletler dünyan?n her taraf?nda ilgi görürken Asus’un ucuz tabletlerinin de büyük sat?? de?erleri yakalamas? bekleniyor.

Gelen bilgilere göre ucuz Asus tablet fiyat? 300 dolardan daha a?a?? bir de?erde olacak. Yap?lan aç?klamada beklenen küçük ve ucuz tabletin 2014’e girilmeden kullan?c?lar?n sat???na sunulaca?? belirtilirken bu tabletin 6 inçlik ekrana sahip olmas? bekleniyor. Bu de?erin bir telefonla neredeyse e? de?er oldu?unu söyleyebiliriz ama tabi ki performans olarak çok daha iyi seviyelerde olacakt?r. Asus’un yeni ucuz tabletinin teknik özellikleri hala aç?klanm?? de?il, ayr?ca 300 dolar?n alt?ndaki fiyat?n ülkemizde vergilerle birlikte daha fazla olaca??n? da hat?rlatal?m.


0 Yorumlar