src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/ps3.jpg” alt=”ps3″ width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-4611″ />

PlayStation 3 oyun fiyatlar? aç?kland???nda tüm oyuncular?n tepki gösterdi?ini, neredeyse iki üç oyun fiyat?n?n konsol de?erine e? de?er oldu?unu daha önce sizlere söylemi?tik. Oyuncunun seslerinin daha fazla yükselmesiyle birlikte EA bir karar ald? ve oyunlar?n fiyatlar?n? genel olarak 63 sterlinden 60 sterline kadar çekmi?ti. Ancak bu da oyuncular? tatmin etmi? gibi gözükmüyor, zira EA oyunlarda bir kez daha indirim ya?anaca??n? aç?klad?.

Daha sonra, EA bu durumu düzeltmek ad?na ufak bir indirime giderek, 63 sterline satt??? oyunlar?n? 60 sterlin seviyesine çekmi?ti. Fakat Sony, bu fiyatlar? daha da a?a?? çekme konusunda kararl? gözüküyor.

Sony’nin yetkili isimleri konu ile ilgili verdikleri demeçlerde, PlayStation 4’ün Avrupa ç?k??? için resmi tarihin 29 Kas?m oldu?una dikkat çekerek ?uanda aktif olan PSN’in de test a?amas?nda oldu?unun alt?n? çizdiler. Sony, oyun fiyatlar?n?n cihaz?n ç?k???ndan önce son bir kez daha ayarlanaca??n? ve fiyatlar?n sabitlenece?ini belirtti.

Hemen belirtelim. Ülkemizde ?uanda Sony’nin kendi stüdyolar? taraf?ndan yap?lan oyunlar?n sat?? fiyat? 200 TL seviyelerinde olacak. EA, Ubisoft, Activision taraf?ndan yap?lan oyunlar?n ise 200 TL – 300 TL aras? bir fiyattan sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar