src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/steam.jpg” alt=”steam” width=”550″ height=”335″ class=”alignnone size-full wp-image-4305″ />

Dünyan?n en çok oyun al??veri?i yap?lan portal? olan Steam’den büyüme haberleri gelmeye devam ediyor. ?lk olarak 2003 y?l?nda oyuncularla bulu?turulup internet üzerinden kolayca oyun sat?n almam?z? sa?layan Valve’?n Steam’i PC oyunlar? için mükemmel bir pazar haline gelmi?ken oyuncular için de kutulu oyun alma zorunlulu?unu ortadan kald?r?yor. Valve, Steam’in son istatistikleri hakk?nda aç?klamalar yapt? ve Steam Box’a da az çok de?indi.

Valve’nin yapt??? aç?klamaya göre Steam’in 65 milyondan fazla aktif kullan?c?s? varm??. Steam’in k?sa sürede bu kadar büyümesinin en büyük sebebi olarak, özel günlerde oyunculara sundu?u müthi? indirimler gösteriliyor.
Bakal?m Steam, 2014’e Valve’nin oyun severler için sat??a sunaca?? Steam Box’un (Steam Machine) ard?ndan kullan?c? say?s?n? ne derece artt?racak. Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar