src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Lumia-2520-Surface-2.jpg” alt=”Lumia 2520, Surface 2″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4302″ />

Yakla??k bir ay önce Nokia’n?n tüm mobil bölümleri dünya devi Microsoft taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Görünü?e bak?l?rsa Nokia gizliden i?ler de çeviriyormu?. Uzun süredir kendi tableti üzerinde çal??malar yapt???n? bildi?imiz Nokia sonunda bunu aç??a ç?kard?: Lumia 2520. Bu tabletin tan?t?lmas?n?n ard?ndan ise Microsoft bizlere Surface 2’yi sundu ve ?imdi bu ikili aras?nda k?ran k?rana bir çeki?me ya?anacak gibi görünüyor.

Nokia asl?nda teorik olarak ?u anda Microsoft’un ?irketi gibi görünse de resmen bu anla?ma tamamlanm?? de?il ve 2014 ba??nda Nokia’n?n devir i?lemleri tamamlanana kadar Nokia, Microsoft’tan ba??ms?z bir ?irket olarak ya?amaya devam edecek.

Bu s?rada piyasaya ç?kan Nokia tableti Lumia 2520 de elbette Microsoft tabletlerine rakip durumda olacak.

Microsfot, Surface 2 tabletlerinde, Nvidia Tegra i?lemcilerini kullan?rken, Nokia’n?n Lumia 2520 tabletlerinde Qualcomm’un dört çekirdekli i?lemcileri kullan?l?yor. Bu rekabeti k?z??t?rmak ve kendi i?lemcilerinin daha çok sat?lmas?n? isteyen Qualcomm da Nokia tabletlerini övmekten kendini alam?yor. Dört çekirdekli Snapdragon 800 i?lemcisini kullanan Nokia’da i?elmci 2.2 GHz’de çal???yor. Ekran çözünürlü?ü ise1920 x 1080p HD. tek ?arjla 11 saatlik kullan?m vaadeden Nokia, Surface 2’den daha avantajl? bir tablet olarak görünüyor.

Surface 2 tabletleri ise 1.7 GHz i?lemci h?z?na sahip. Bakal?m, ikisi de Windows Phone i?letim sistemiyle çal??an tabletlerden hangisi daha ba?ar?l? olacak ve 2014’le beraber Microsoft hangi tabletle yoluna devam etmeye karar verecek.


0 Yorumlar