src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Steam.jpg” alt=”Steam” width=”420″ height=”297″ class=”alignnone size-full wp-image-4892″ />

PC oyunlar?n?n en büyük pazar? olan, en iyi da??t?c? olarak gösterilen Steam’den kötü haber geldi. Sunuculara ?u anda eri?ilemiyor; bu da oyuncular?n sinirlerinin tavan yapmas?n? sa?lad? tabi ki. Y?lba?? indirimlerinin gelmesiyle birlikte oyuncular bunu büyük bir f?rsat bilip oyunlar? almak için s?raya girmi?lerdi. Ancak ?u anda ba?lanamayan sunucular dahilinde oyun sat?n alam?yorsunuz. Sunucular?n ne zaman düzelece?i belirtilmezken henüz hiçbir aç?klama gelmi? de?il.

Y?lba?? indirim kampanyas? ile birlikte Steam üzerindeki sat??lar tam anlam?yla tavan yapm?? vaziyette. Bunun yan?nda bedava oyunlar saat ba?? belirmeye ba?lay?nca, neredeyse tüm Steam kullan?c?lar? bilgisayarlar? ba??nda kaç?r?lmayacak f?rsatlar? takip etmeye ba?lad?.

Yakla??k 40 dakika önce sunucular?n cevap vermemesi ile birlikte oyun indirenler de problem ya?amaya ba?lad?. Bunun yan?nda bulut senkronizasyonu yapan Steam’in sunucu problemi yüzünden kütüphanede bulunan yap?mlara da girilemiyor.
Steam, bugüne kadar birçok kez sunucu çökmesi sorunu ya?ad? fakat hiçbir zaman bu kadar uzun sürmedi. Oyuncular ve mü?teriler yetkili a??zlardan bir aç?klama bekliyor. Sistemlerin çökmesi esnas?nda al??veri? yapanlar ise tam ödeme tamamlan?rken hata ald?klar?n? belirttiler.


0 Yorumlar