src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/steam.jpg” alt=”steam” width=”600″ height=”350″ class=”alignnone size-full wp-image-4659″ />

Dünyan?n en büyük oyun sat?n alma platformu olan Steam büyümesini devam ettiriyor. Valve’?n sahipli?ini yapm?? oldu?u platforma daha önce EA’den bir kar??l?k gelmi?, Origin ad?nda yeni bir servis kurulmu?tu. Ancak Origin hiçbir sükse elde edebilmi? de?il, yani Steam’in rakibi olamaz. Steam’in son aç?klanan kullan?c? istatistikleri de ne kadar büyüdüklerini gösterecek olan en büyü kkan?t.

Geçti?imiz günlerde yay?nlanan bir istatistikte, Steam’in üye say?s?n?n 200 milyona yakla?t??? belirtildi. (Tabi ki bu üyeliklerin içerisinde aktif olmayan ya da sadece merak için Steam’e üye olan oyuncu kitlesi de mevcut)

Ayr?ca Autumn Sale etkinlikleri kapsam?nda 7 milyondan fazla oyuncunun Steam’de ayn? anda online oldu?u belirtilerek bunun bir rekor oldu?unun alt? çizildi.

As?l merak edilen konu ise, bu kadar geni? bir oyuncu kitlesine hitap eden Steam’in, 2014 y?l? içerisinde piyasaya sürülecek olan Steam Box’lar da elde edece?i ba?ar?. Bakal?m her ?ey Valve’nin bekledi?i gibi geli?ecek mi? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar