src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/facebook_logo_rare.jpg” alt=”facebook_logo_rare” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4662″ />

Dünyan?n en büyük sosyal a?? Facebook, sisteme her getirmi? oldu?u yenilikle tart???l?yor. Bu tart??malar?n nedeni en çok gelen güncellemelerle birlikte kullan?c?lar?n güvenlik ve gizlilik haklar?n?n ihlal etmesi hakk?nda olurken bu sefer sa?l?kl? bir ad?m at?ld?. Duvar?n?zda ç?kmakta olan payla??m? arkada??n?z?n ruhu duymadan kald?rabileceksiniz. Bunun için “her ?eyi gizle” butonu ortadan kalkacak ve yerine “takibi b?rak” butonu gelecek.

Facebook’tan gelen aç?klamaya göre, yak?nda yorum ve güncellemelerini haber kayna??n?zdan ç?karmak istedi?iniz arkada?lar?n?z? takip etmekten vazgeçebileceksiniz.

Yeni “Takibi B?rak” butonu, ayn? “her ?eyi gizle” gibi çal??acak, tek fark isim de?i?ikli?i. Buradaki olay, kullan?c?lar?n arkada?lar?ndan gelen istenmeyen içeri?i arkada?l?ktan ç?karmaya gerek kalmadan- engelleyebilmesi.

Arkada?lar?n?z? takip etmeyi b?rakt???n?zda herhangi bir bildirim alm?yorlar, yani gönül rahatl???yla haber kayna??n?zda temizlik yapabilirsiniz.

Bu özellik masaüstü kullan?c?lar?n?n önümüzdeki haftalarda hizmetine sunulurken iOS ve Android sahiplerinin birkaç ay daha sabretmesi gerekecek.


0 Yorumlar